• Pre-Assessment: Ölçme ve Değerlendirmeye Doğru
 • Ölçme, Değerlendirme ve Gelişim
 • Assessor / Danışman Yetiştirme Kulvarı
Amaç

 • Kariyer yoluna yeni adım atmış çalışanlara mentorluk yaparak yol gösterici olmak
 • Karşılaşacakları yetkinlik bazlı değerlendirme çalışmalarında hangi kriterlerle ölçümlemeye tabi tutulacaklarını kariyerlerinin ilk adımlarında deneyimletmek

Yöntem

 • Deneyimsiz ya da az deneyimi çalışanlar için tasarlanmış olup, temel yetkinlikleri kapsamaktadır. Danışman ile birlikte yapılan çalışma sonrası katılımcıya dönüt verilerek farkındalık yaratılmaktadır
Amaç

 • Bu çalışma alanına gönül verenlerle, kurumlardaki bu çalışmaları sürekli olarak piyasadaki firmalara yaptırarak süreci yöneten fakat dahil olmayanların, iç danışman-iç assessor olarak konumlanmasını ve bu konu üzerinde uzmanlaşmasını sağlayabilmek

Yöntem

 • Kişi yetkinlik bazlı bir süreçten geçirilerek kendi farkındalıkları oluşturulur
 • Assessment (ölçme değerlendirme) çalışmasının tüm adımları eğitim sürecinde aktarılır
 • Bir süre asistan danışman olarak gözlem çalışmalarına alınır, birçok örnekleme egzersizleri yaptırılarak ve uygulamalarında yol göstericilik yapılarak yetişmesi sağlanır
Amaç

 • Kariyerlerinin her aşamasında çalışanların, kurumun ve kişisel beklentilerinin performansa yansımasını sağlayabilmek amacıyla yetkinlikleri doğru araçlarla, doğru danışmanlarla objektif olarak gözlemlemek, ortaya çıkarabilmek ve gelişimlerinde destek olabilmek

Yöntem

 • Paydaşımızla birlikte ihtiyaçları doğru saptamak ve yol haritamızı doğru çizebilmek
 • Doğru yetkinlikleri belirleyerek çalışma araçlarını oluşturmak
 • Yetkinliklerin doğru ölçümlenebilmesi için yetkinlik matrisini detaylı çalışmak

Sonuç

 • Doğru iş akışının kurum tarafında yönetilmesi, çalışanların süreçten bilgilendirilmeleri ve idari desteğin kurum tarafından sağlanması ile birlikte yol alma ve gelişim-farkındalık yaratma başlar

Araçlar

 • Farkımız, yurt dışı kaynaklı araçlar yerine, sizlerle yaptığımız atölye çalışmaları sonucu saptadığımız beklenen yetkinlikleri gözlemleyebileceğimiz senaryoları yazmamız ve yaratmamızdır
 • Tüm araçlar senarist ekibimiz tarafından kaleme alınır ve onay sonrası işlerliğe konulur

Çalışma Adımları

 • Grup Çalışması: Katılımcıların grup olarak çalıştıkları senaryoda en çok 5-6 yetkinlik olmak üzere ekip içindeki davranışları danışmanlar tarafından gözlemlenir
 • Vaka Çalışması: Katılımcının birçok parametreyi içeren vakayı belirlenen sürede çözmesi beklenir. Seçilmiş olan yetkinlikler bu çalışmada farklı bir danışman tarafından gözlemlenir
 • Rol Oyunu Çalışması: Katılımcı yaşanan bir problemi ekip arkadaşı ile birlikte nasıl çözmektedir, aynı yetkinlikler bu çalışmada da farklı bir danışman tarafından gözlemlenir
 • Mülakat Çalışması: Katılımcının yaşadığı gerçek olaylar, yetkinliklerle örtüştürülerek birebir danışman ile olan görüşmede gözlemlenir
 • Bu çalışmalar sonucunda elde edilen gözlemler rapora yazılmadan önce konusunda çok deneyimli danışmanların gözlemlerinin ortak görüş alanında toplanması ve sonraki adımda entegrasyon çalışmalarının yapılması esastır
 • Entegrasyon raporları İK ve sorumlu yönetici(ler) ile yapılan toplantı sırasında Proje Liderliğini yapmış danışmanımız tarafından paylaşılır
 • Dönüt Çalışması: Tüm çalışmaların sonuçlarını katılımcılarla birebir, yüz yüze paylaşmak ilkemizdir. Güçlü yanlarını, gelişim alanlarını duymalarını ve bu konuda neler yapabileceklerini aktarmak ve bu yolda onları desteklemek tercihimizdir

Gelişim Adımları

 • Raporların içerisinde yer alan tüm gelişim adımları için takip sistemini kullanırız. Bu çalışmanın sahiplenilmesi ve hep bir adım daha gelişim amacıyla zaman zaman katılımcılarla da birlikte sohbet çalışmalarımız olmaktadır