Gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin sürdürülebilirliği büyük ölçüde, zaten kıt olan sermayenin optimize edilmesine bağlıdır.

Amaç

  • Net işletme sermayesinin ve piyasa risklerinin (kur, faiz) sağlıklı yönetimini yapmak