Katma değer yaratan ve hem insanı, hem de kurumu geliştiren eğitim yatırımının ilk adımının sağlıklı bir eğitim ihtiyaç analizinden geçtiği gerçeği andragojinin bilinen temel ilkesidir.

Amaç

  • Doğru gelişim yatırımı için kimin, neye, ne kadar, nasıl ve neden ihtiyacının olduğunu saptamak

Yöntem

  • Paydaşımızın misyon, vizyon, strateji, hedefleri ve kısıtlamalarını kavrarız
  • Yönetimin ve iç denetim mekanizmalarının (Teftiş Kurulu ve İç Kontrol) görüşlerini alırız, müşteri şikayetlerini gruplarız
  • Kurumun büyüklüğüne, sektörüne ve süreçlerine göre gözlem, anket ya da yapılandırılmış görüşme yöntemini uygulamaya sokarız
  • Süreçleri de sorgulamak suretiyle her profil grubun gelişim alanlarını belirleriz