Amaç

Kurumun hedeflediği gelişim ile çalışan gelişiminin senkronize olmasını sağlayacak eğitim programları ve belgelendirme sistemini kurmak

Yöntem

  • Paydaşımızın misyon, vizyon, strateji, hedefleri ve kısıtlamalarını kavrarız
  • Kurumun büyüklüğüne göre gözlem, anket ya da yapılandırılmış görüşme yöntemini uygulamaya sokarız
  • Her profil grubun bekleme süresi içinde alması gereken eğitimleri belirleriz