Gerçek iş hayatındaki uygulamaları bilgisayar ortamında oluşturarak, katılımcıların finansal ve yönetsel kararlarının sonuçlarını görme, kendi biriminin dışındaki diğer birimlerin de işlevlerini öğrenme ve tüm yapıyı yönetme konusunu “YAPARAK” deneyimleyeceklerdir.

YatirimUrunleri

Amaç

 • Değişen piyasa koşullarını doğru algılamak suretiyle yatırım enstrumanları üzerindeki etkilerini analiz edebilmek
 • Müşteri portföylerindeki varlıkların finansal gelişmelerden nasıl etkileneceğini kavrayıp, yatırım ürünlerinin satışında beceri düzeyini yükseltmek

Turev

Amaç

 • Fon yönetimi kavramını ve içeriğini öğrenmek
 • Hazine bölümünde yapılan işlemleri anlamak
 • Dünyada ve Türkiye’de piyasaları tanımak
 • Sanal ortamda aktif olarak bankanın Hazinesini yönetmek ve piyasalarda işlem gerçekleştirmek, işleyiş mekanizmalarını ve piyasa mantığını öğrenmek

Piyasa

Amaç

 • Fon yönetimi kavramını ve içeriğini öğrenmek
 • Hazine bölümünde yapılan işlemleri anlamak
 • Dünyada ve Türkiye’de piyasaları tanımak
 • Sanal ortamda aktif olarak bankanın Hazinesini yönetmek ve piyasalarda işlem gerçekleştirmek, işleyiş mekanizmalarını ve piyasa mantığını öğrenmek

VIOP

Amaç

 • Belirlenmiş bir senaryo doğrultusunda piyasada işlem gören vadeli işlem kontratlarını rekabet ortamında alıp satarak piyasanın işleyişini ve vadeli işlem kontratlarının niteliğini anlamak

Krediler

Amaç

 • Rakip banka şubeleri olarak kredi sürecini uygulayarak öğrenmek
 • Finansal analiz, sektörel ve makroekonomik verilerin değerlendirilmesi
 • Kredi limitlerinin tahsisi, teminat ve fiyatlama ile kredi koşullarının belirlenerek kredinin verilmesi
 • Kullandırılan kredilerin izlenmesi gerekli kredi koşullarının zaman içinde gelen makro ve sektörel haberler ve bilgiler ışığında değiştirilerek krediye proaktif yaklaşımın benimsetilmesi
 • Rekabet koşullarında farklı senaryoların simüle edilmesi    

SubeBilancoYonetimi

Amaç

 • Hızlı değişen piyasa ve rekabet koşullarında doğru karar alabilmek
 • Risk ve kârlılık kavramlarını pratik olarak doğru algılamak
 • Risk ölçme- değerlendirme ve karar süreçlerini kuvvetlendirerek şubenin verimlilik ve kârlılığını optimize etmek

DisTicaret

Amaç

 • Dış Ticaret konularını tanımak
 • Yerel ve Uluslararası Mevzuat konusunda bilgi sahibi olmak
 • Teslim Şekilleri
 • Ödeme Şekilleri ve Döviz Kredileri konularında bilgi sahibi olmak