SPK’nın düzenlediği lisanslama sınavlarına hazırlık amacıyla SPK’nın yayınladığı eğitim kılavuzları paralelinde tasarımlanmış eğitimlerdir
 • Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavı kapsamında konu anlatımı ve soru çözümlü
 eğitim programı

Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavı kapsamında;

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
 • Türev Araçlar Lisansı
 • Belgelerinin herhangi birine hak kazanmak isteyen personele yönelik olarak konu
anlatımı ve soru çözümlü ders anlatımı
 • Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavı kapsamında konu anlatımı ve soru çözümlü
eğitim programı
 • Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
 • Sermaye piyasası araçları 1
 • Sermaye piyasası araçları 2
 • Yatırım kuruluşları
 • Finansal piyasalar
 • Takas, saklama ve operasyon işlemleri
 • Finansal yönetim ve mali analiz
 • Ticaret hukuku
 • Muhasebe ve finansal raporlama
 • Genel ekonomi
 • Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
 • Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme
 • Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Araçları 1
 • Yatırım Kuruluşları
 • Takas, Saklama ve Operasyon Işlemleri
 • Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavı kapsamında konu anlatımı ve soru çözümlü eğitim
programı
 • Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı Ve Meslek Kuralları
 • Sermaye Piyasası Araçları 1
 • Sermaye Piyasası Araçları 2
 • Yatırım Kuruluşları
 • Finansal Piyasalar
 • Takas, Saklama ve Operasyon Işlemleri
 • Finansal Yönetim ve Mali Analiz
 • Ticaret Hukuku
 • Muhasebe ve Finansal Raporlama
 • Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları
 • Sermaye piyasası araçları 1
 • Sermaye piyasası araçları 2
 • Yatırım kuruluşları
 • Finansal piyasalar
 • Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri
 • Türev araçlar, piyasalar ve risk yönetimi
 • Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme