Yaratıcı e-öğrenme, internet bağlantınız olan her yerde, zaman, mekan ve cihaz kısıtlaması olmaksızın eğitim alabilmenize olanak sağlayan bir eğitim platformudur.

TIM025_222x180-222x180

Amaç

Suç Gelirleri eğitimiyle,

 • Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi
 • Terörün finansmanına engel olunması
 • Masak ve FATF’in rollerinin öğrenilmesi
 • Yasal zorunlulukların ve sorumlulukların anlaşılması
 • Cezai yaptırımların ciddiyetinin anlaşılması

amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM020_222x180-222x180

Amaç

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası eğitimiyle;

 • Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören Futures ve Opsiyon sözleşmeleri süreçlerinin anlaşılması,
 • Piyasanın çalışma şartlarının ve özelliklerinin öğrenilmeleri

amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM028_222x180-222x180

Amaç

Temel Türev Kavramları eğitimiyle

 • Türev piyasalarla ilgili terminoloji hakkında bilgi sahibi olunması
 • Türev piyasalar ve türev araçlarla ilgili temel kavramların öğrenilmesi

amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM026_222x180-222x180

Amaç

Fon Yönetimi ve Bölümleri eğitimiyle
• Bankaların fon yönetimi bölümlerinin yaptığı işlemlerin öğrenilmesi
• İşlemlerin yapıldığı piyasalar ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olunması ve
• Bu piyasalardaki ürünler ve bu ürünlerin hizmet ettiği amaçların kavranması
amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM022_222x180-222x180

Amaç

Türev ürünler eğitimiyle

 • Türev piyasalarla ilgili temel bilgilerin kavranması
 • Türev ürünleri oluşturan Forward, Futures, Swap ve Opsiyon sözleşmelerinin öğrenilmesi
 • Türev ürünlerin kullanım amaçları hakkında bilgi sahibi olunması

amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM032_222x180-222x180

Amaç

Döviz kredileri eğitimiyle katılımcıların

 • Döviz kredileri ve istisna uygulamaları
 • İhracatçı firmaların kullanabileceği krediler
 • Teşvik belgeleri ve bu kapsamda kullanılabilecek krediler
 • Yurt dışında iş yapan kişilerin bu işlerle ilgili kullanabileceği krediler
 • Yurt dışında yerleşik kişilere kullandırılacak krediler
 • Yurt dışından alınacak krediler ve
 • İşletme kredileri ve prefinansman kredileri

hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve genel bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM019_222x180-222x180

Amaç

 • Dış Ticaret Ödeme Şekilleri eğitimiyle
 • Dış Ticaret işlemleriyle ilgili
 • Tanımlar / Kavramlar
 • Mevzuat
 • Uluslararası Kurallar
 • Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
 • Ödeme Şekilleri

hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM018_222x180-222x180

Amaç

 • Dış ticaretin temel kavramlarını,
 • Dış ticaret işlemlerinde kullanılan ürünleri ve
 • Dış ticaret işlemlerinin nasıl ve hangi yöntemlerle finanse edileceğini öğrenmek

Demo İçin Tıklayın >>

TIM016_222x180-222x180

Amaç

 • Kredi izleme sürecinde sorunlu hale gelen krediler ve değerlendirilmesi gereken erken uyarı sinyalleri hakkında temel bilgileri vermektedir

Demo İçin Tıklayın >>

TIM015_222x180-222x180

Amaç

Temel Banka Muhasebesi eğitimiyle,

 • Bankaların mevduat toplamak, kredi vermek ve diğer bankacılık hizmetleri faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan işlemlerin muhasebe hesaplarına nasıl yansıtıldığının kavranması
 • Temel banka muhasebe fonksiyonları, muhasebe ilkeleri ile banka tekdüzen planı, hesap türleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olunması ve
 • Banka bilançosu ve gelir tablosunun yapısını tanınması

amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM014_222x180-222x180

Amaç

Firmaların kredibilitesinin tespiti için kullandıkları kredi değerlendirme teknikleri ve bu tekniklerin uygulanması hakkında temel bilgileri vermektedir.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM012_222x180-222x180

Amaç

 • Paranın zaman değeri ve faiz kavramları ile gelecekteki değer ve şimdiki değer mantığını kavramak
 • Basit ve bileşik faiz hesaplamalarını yapabilir hale gelmek
 • Finansal ürün ve bu ürünleri etkileyen faktörleri tanımlayıp, mevduat, kredi ve tahvil & bono hesaplamalarında yetkinlik kazanmaktadır

Demo İçin Tıklayın >>

TIM011_222x1801-222x180

Amaç

 • Finansal tabloları tanımak
 • Finansal analizde kullanılan tekniklere hakim olmak
 • Finansal tabloları ve analiz yöntemlerini kullanarak bir firmanın finansal durumunu analiz edebilecek seviyeye ulaşmak

Demo İçin Tıklayın >>

TIM010_222x180-222x180

Amaç

 • Şirketlerin yaptıkları mali işlemlerin, muhasebe hesaplarına nasıl yansıtıldığını, muhasebe süreçleri ve mali tabloların nasıl düzenlediğinin öğrenilmesi
 • Temel Mali Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) özellikleri işlevi ve düzenlenme ilkeleri hakkında genel bilgi sahibi olmak
 • Tekdüzen Hesap Planı’nın (THP) yapısını tanımaktır

Demo İçin Tıklayın >>

TIM011_222x180-222x180

Amaç

 • Bankaların temin etmiş oldukları kaynakları güncel ekonomik koşullar ile para ve kredi piyasalarının gereklerine göre belli ilkeler çerçevesinde kredi olarak kullandırırken dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Bankacılıkta kredi ve önemi, kredilendirme prensipleri, kredi kaynakları, kredilerle ilgili yasal düzenlemeler, faiz ve komisyon uygulaması, kredilerin sınıflandırılması, bankalarca kullandırılan nakdi ve gayri nakdi kredi türleri ve teminatlandırılması konularında temel bilgiler verilecektir

Demo İçin Tıklayın >>

TIM021_222x180-222x180

Amaç

 • Bir kambiyo senedi olarak çeki tanımak
 • Çekle ilgili operasyonları hızlı ve doğru bir biçimde tamamlamak ve
 • Hukuka uygun hareket ederek bankayı ve personeli tazminat ve sorumluluk yükümlülüğünden kurtarmak

Demo İçin Tıklayın >>

TIM003_222x180-222x180

Amaç

Rekabet Hukuku Eğitimiyle;

 • Rekabet hukukunun bankalar için önemini anlamak
 • Rekabet hukukuna aykırı davranışlarla ilgili bilgi sahibi olmak
 • Rekabet kurumu tarafından yapılan denetlemeler ve bu denetlemeler esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır

Demo İçin Tıklayın >>

TIM001_222x180-222x180

Bildiğiniz gibi 2014’ün Ağustos ayında yayınlanan bir tebliğ ile SPK Lisanslama Sınavlarında bazı önemli düzenlemeler yapıldı. Lisans türleri ve her bir lisans için alınması gereken sınav konuları, uluslararası örnekler ve yeni sermaye piyasası mevzuatı dikkate alınarak güncellendi.

Peki organizasyonunuz bu yeniliklere hazır mı?

Biz hazırız! Siz neden olmayasınız ki?

Kurum kurum dolaştık, deneyimleri topladık ve anladık ki SPK Lisanslama Sınavları’na hemen herkes soru çözerek hazırlanıyor. Ancak konuların ağır ve sıkıcı olması, sınava hazırlananların işini zorlaştırıyor.

Böylece Dracolex’in yaratıcı fikirlerle dolu ekibi, TİM Danışmanlık’ın deneyimli ekibiyle bir araya geldi. Kolları sıvadık ve herkes için en verimli çözümü bulmaya çalıştık. Sonuç, SPK-Matik oldu!

SPK-Matik bir oyun, bir sınav ve aynı zamanda da bir çalışma aracı…

Kendi scorm paketlerini üretebildiği için, istediğiniz kadar sınavı kolaylıkla oluşturup, kendi sisteminiz üzerinden çalışanlarınıza atayabilirsiniz. Böylece dışarıdan bir portale bağlanmanıza ve entegrasyon süreciyle uğraşmanıza da gerek kalmaz.

Sorular, Tim Danışmanlık’ın uzman kadrosu tarafından hazırlandı ve düzenli aralarla güncelleniyor. SPK-Matik de bu güncellemeleri otomatik olarak çekiyor ve oluşturduğunuz sınavları güncelliyor.

Deneme sınavı özelliği, hem süreyi doğru kullanmayı öğretiyor hem de kişinin o anki yeterlilik seviyesini  gösteriyor.

Oyunun puan sistemi hem motive ediyor, hem de tatlı bir rekabet duygusu uyandırıyor.

SPK-Matik ile kullanılmayan sistemlere yapacağınız büyük yatırımlara veda edebilirsiniz. Uygulamanın modüler yapısı, ister yalnızca çözümlü soruları, ister yalnızca deneme sınavlarını veya dilerseniz her ikisini birden seçebilmenize olanak tanıyor.

Demo İçin Tıklayın >>

7-222x180

Amaç

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı” almaları gerekiyor.

Klasik SPK eğitimlerinin aksine, oyunlaştırma öğeleriyle zenginleştirilen ve dört modülden oluşan bu eğitim serisiyle, sınav kapsamındaki tüm konuları, eğlenceli ve kolay öğrenilebilir bir formatta sunmayı amaçlıyoruz

Demo İçin Tıklayın >>

8-222x180

Amaç

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı” almaları gerekiyor

Klasik SPK eğitimlerinin aksine, oyunlaştırma öğeleriyle zenginleştirilen ve dört modülden oluşan bu eğitim serisiyle, sınav kapsamındaki tüm konuları, eğlenceli ve kolay öğrenilebilir bir formatta sunmayı amaçlıyoruz

Demo İçin Tıklayın >>

6-222x180

Amaç

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı” almaları gerekiyor

Klasik SPK eğitimlerinin aksine, oyunlaştırma öğeleriyle zenginleştirilen ve dört modülden oluşan bu eğitim serisiyle, sınav kapsamındaki tüm konuları, eğlenceli ve kolay öğrenilebilir bir formatta sunmayı amaçlıyoruz

Demo İçin Tıklayın >>

5-222x180

Amaç

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı” almaları gerekiyor

Klasik SPK eğitimlerinin aksine, oyunlaştırma öğeleriyle zenginleştirilen ve dört modülden oluşan bu eğitim serisiyle, sınav kapsamındaki tüm konuları, eğlenceli ve kolay öğrenilebilir bir formatta sunmayı amaçlıyoruz

Demo İçin Tıklayın >>

4-222x180

Amaç

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı” almaları gerekiyor

Klasik SPK eğitimlerinin aksine, oyunlaştırma öğeleriyle zenginleştirilen ve dört modülden oluşan bu eğitim serisiyle, sınav kapsamındaki tüm konuları, eğlenceli ve kolay öğrenilebilir bir formatta sunmayı amaçlıyoruz

Demo İçin Tıklayın >>

TIM036_222x180-222x180

Amaç

Yatırım Ürünlerinde Vergi Eğitimiyle;

 • Vergiyle ilgili temel kavramlarının tanınması
 • Bireysel yatırımcılarının menkul kıymetlerden elde ettiği gelirlerin nasıl vergilendirildiği hakkında bilgi olunması
 • Türev ürünlerin vergilendirilmesi anlaşılması amaçlanmaktadır

Demo İçin Tıklayın >>

TIM029_222x180-222x180

Amaç

Herkesin Bilmesi Gereken Temel Finans Kavramları eğitimiyle,

 • Ekonomi ve piyasalara ilişkin makro verilerin, piyasa göstergelerinin, istatistiklerin ve makalelerin analiz edilip yorumlanabilmesi
 • Merkez Bankası’nın temel faiz oranlarının, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti kavramının ve piyasa üzerindeki etkilerinin, ABD ekonomisine ait kritik verilerin anlaşılması ve yorumlanabilmesi amaçlanmaktadır

Demo İçin Tıklayın >>

TIM030_222x180-222x180

Amaç

Herkesin Bilmesi Gereken Temel Finans Kavramları – 2 eğitimiyle,

 • Ekonomi ve piyasalara ilişkin makro verilerin, piyasa göstergelerinin, istatistiklerin ve makalelerin analiz edilip yorumlanabilmesi
 • Merkez Bankası’nın temel faiz oranlarının, ağırlıklı ortalama maliyeti kavramının ve piyasa üzerindeki etkilerinin, ABD ekonomisine ait kritik verilerin anlaşılması ve yorumlanabilmesi amaçlanmaktadır

Demo İçin Tıklayın >>

TIM027_222x180-222x180

Amaç

Temel Büyüme Kavramları, Konjonktür Dalgalanmaları ve Ekonomi Yönetimi eğitimiyle

 • Ekonomi ve piyasalara ilişkin makro verilerin, piyasa göstergelerinin, istatistiklerin ve makalelerin analiz edilip yorumlanabilmesi
 • Temel büyüme, ekonomi yönetimi ve konjonktür kavramlarının hem teorik hem de uygulamalı olarak anlaşılması ve yorumlanabilmesi

amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM023_222x180-222x180

Amaç

Temel Enflasyon Kavramları ve Kur- Enflasyon İlişkisi (Güncel Uygulamalarla) eğitimiyle

 • Ekonomi ve piyasalara ilişkin makro verilerin, piyasa göstergelerinin, istatistiklerin ve makalelerin analiz edilip yorumlanabilmesi
 • Temel enflasyon kavramlarının hem teorik hem de uygulamalı olarak anlaşılması ve yorumlanabilmesi ve
 • Türkiye’ye özgü enflasyon dinamiklerinin ve çok tartışılan kur-enflasyon ilişkisinin aydınlatılması

amaçlanmaktadır.

Demo İçin Tıklayın >>

TIM013_222x180-222x180

Amaç

Bu eğitimin amacı

 • Finansal piyasalara ilişkin temel tanımların ve sınıflandırmaların öğrenilmesi
 • Pay Piyasaları, Borçlanma Araçları Piyasaları, Döviz Piyasaları ve Vadeli İşlemler Piyasaları hakkında temel işleyişin kavranması ve
 • Ülkemiz piyasa türlerinin tanıtılmasıdır

Demo İçin Tıklayın >>

TIM017_222x180-222x180

Amaç

Bu eğitim sayesinde

 • Temel ekonomik kavramları tanıyacak,
 • Para politikası ve maliye politikası araçları ve işleyişlerinin kavrayacak ve
 • Makroekonomik göstergelerin yorumlanması hakkında bilgi sahibi

olacaksınız

Demo İçin Tıklayın >>

TIM002_222x180-222x180

Amaç

 • Bankacılığın ekonomik sistemdeki yerini, işlevini ve vizyonunu anlamak
 • Bankacılık tarihini eğlenceli bir bakış açısıyla incelemek
 • Kredibilitenin önemini anlamak
 • Sektöre yeni başlayan bankacıların büyük resmi görebilmelerini sağlamak

Demo İçin Tıklayın >>