Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm, şirketlerin günümüz ve gelecek iş hayatında var olma, rekabette öne geçme, yeni iş modelleri oluşturma açısından çok önemli bir konu olarak gündemde yer almaktadır.
Bilinçlendirme eğitimleri, doğru stratejinin belirlenmesi, mevcut durum analizi, olgunluk seviyesi ölçümü, yol haritasının belirlenmesi ve projelendirme gibi aşamalarda baştan uca profesyonel danışmanlık desteği vermekteyiz.

Dijital Dönüşüm Bilinçlendirme Eğitimleri

Tecrübelerimiz, başarılı dijital dönüşüm projelerinin temelinde İNSAN olduğunu göstermektedir.

Yönetim vizyonu ve stratejisine dayalı yatırımlar, ancak operasyonel seviyede uyum ile gerçekleştirilebilir.

Hiyerarşi içerisinde yer alan her bir yönetici ve çalışanın bilinç seviyesindeki artış, proje öncesi kapsam belirleme ve uygulama aşamalarında olası direncin azaltılması/yok edilmesi, etkileşimli katılım anlamında çok önemlidir.

Bu amaçla farklı katılımcı profilleri (CxO, Beyaz, Mavi Yaka) için farklı içeriklerde eğitim programları düzenlemekteyiz.

Dijital Olgunluk Seviyesi Ölçümü

(IT-Matchmaker maturityindex)

Mevcut durum analizi ve olgunluk seviyesi ölçümü, strateji ve yol haritasının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Alman bilim ve mühendislik akademisi acatech modeli ile Trovarit AG ve EDT Center tarafından geliştirilen metot ve araçlar kullanılarak, şirketlerin aşağıdaki boyutlarda şirketlerin olgunluk seviyesini ölçüyoruz.

 • Kültür
 • Organizasyon yapısı
 • Teknoloji
 • Süreç

Dijital Dönüşüm Yol Haritası

(IT-Matchmaker roadmap)

Olgunluk seviyesi her şirket için farklı değerlerde olmaktadır. Başarılı bir dijital dönüşüm projesi, net beklentilerin ve hedeflerin belirlenmesi, engeller ve risklerin ortaya çıkartılması ve doğru planlama ve proje yönetimi ile mümkündür.

Yol haritasının belirlenmesinde aşağıdaki konularda profesyonel araç ve danışmanlık hizmetlerimiz ile destek vermekteyiz.

 • Süreç gözden geçirme
 • IT/OT analiz, IIoT Assessment
 • Kurumsal Ana Veri analizi (SSoT-Single Source of Truth)
 • GAP/FIT analizi
 • Sorunlu alanlar
 • Eylem adımları
 • POC planlama ve projelendirme

Çözüm, Sağlayıcı Bulma ve Değerlendirme

(IT-Matchmaker select)

Dijital dönüşüm projelerinde teknoloji yatırımları, doğru yönetilmediği takdirde şirketler için oldukça yüksek riskler barındırır. ERP, MES, PLM gibi çözümlerin satın alma ve uygulama maliyetleri finansal kaynak gerektirir. Ayrıca bu süreçte, şirket içerisindeki sorumluların günlük işlerinin dışında fazladan zaman ayırmaları gereklidir. 

IT-MatchmakerÒ select çözümü ile riskleri azaltarak bu süreci hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetiyoruz.

 • Net ihtiyaçların belirlenmesi (RFI,RFQ,RFP)
 • Pazar analizi (Yerli ve yabancı pazarda uygun çözüm ve sağlayıcı bulma)
 • Çevrim içi tekliflendirme
 • Kısa liste oluşturma
 • Teklif ve sözleşme yönetimi