Finansal Yönetim

Bir şirketin varlığının makul karlılık seviyesi ile sürdürülebilir olması doğru finansal yönetim ile mümkün olabilir.

Bu gerçekten hareketle paydaşlarımıza aşağıda belirttiğimiz konularda hizmet sunmaktayız.

  • İhtiyaç halinde yerel ya da global kaynaklardan işletme ya da yatırım kredilerinin temini
  • Borç yeniden yapılandırma aracılığı
  • Finansal tabloların doğru analiz edilerek strateji belirleme ve doğru finansal eylem adımlarının hayata geçirilmesi
  • Kur ve faiz risklerinin yönetilmesi
  • Banka ilişkilerinin organizasyonu
  • Finansal raporlama sisteminin oluşturulması