Kur ve Faiz Riski Yönetimi

Bu kadar bilinmezliğin olduğu bir ekonomik ve siyasi ortamda bilanço risklerini yönetmemek olmaz!

Uzun yıllara dayanan tecrübelerimiz çerçevesinde, büyük hacimli ulusal ve uluslararası firmaları dışarıda tutarsak ülkemizde firmaların finans yönetimine ilişkin tespitlerimizi şöyle sıralayabiliriz;

 

  • Birçok firmada muhasebe ve finans aynı kişilerin sorumluluğuna verilmektedir, hatta bazı firmalar muhasebe için dışarıdan destek almaktadır.
  • Firmalar, bilanço ve gelir tablosu gibi finansal duruma ilişkin önemli bilgiler veren raporları ancak yasal yükümlülükler gereği mecbur oldukları için çıkarmaktadırlar. Dolayısıyla sistem alt yapıları da bu raporları istenilen anda çıkarabilecek durumda oluşturulmamıştır.
  • Finansal tabloların çıkarılmasına önem veren firmalarda da başka bir dert ortaya çıkıyor. Kayıt dışılık!
  • Firmanın sahip ya da üst düzey yöneticilerinin bu raporları belirli aralıklarla okumaları ve yorumlamaları gerekirken maalesef bu konuda ciddi zafiyetlerinin olduğu görülmektedir.
  • Ayrıca çıkarılan raporlar genellikle Türk Lirası bazlı olarak çıkartılmakta, firmanın döviz cinsinden aldığı riskler ve taşıdığı faiz risklerine ilişkin analizler yapılmamaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir risk yönetiminden bahsetmek mümkün olmamaktadır.

Tim Danışmanlık uzman kadrosu, firmaların bu süreçlerini iyileştirmek, risk yönetiminin finansal raporlar üzerinden yapılmasını sağlamak ve bu süreci tüm firma sahip ve yöneticileri tarafından bir süreç olarak yönetmesini sağlamak üzere bir altyapı oluşturmaktadır.