Strateji Danışmanlığı

“Nereye gideceğinizi bilmezseniz vardığınız yerin bir önemi yoktur”.
Yönetim biliminin babası Peter Drucker bu sözü söylerken şirketin stratejisi doğru değilse, o şirket ancak tesadüflerle ayakta kalabilir demek istiyor. Şirketin varlığının devamlılığı ise tesadüflere bırakılmamalıdır.
SWOT ve TOWS analiz metodolojilerini uyguladığımız çalıştaylar yoluyla paydaşlarımızın doğru yolu bulmalarını ortak akıl ile belirliyoruz ve doğru yolda nasıl doğru ilerleneceğine dair destek oluyoruz.