Finans Eğitimleri

Bankacılık sektörü başta olmak üzere mali sektörde faaliyet gösteren kurumların yöneticileri ve çalışanları ile reel sektörün ihtiyacı olan finans eğitimlerini ihtiyaca uygun biçimde tasarımlayıp aktarmaktayız.

Bankacılık

 • Bankacılığa Giriş
 • Bankacılığa Analitik Bakış
 • Finansal Matematik
 • İleri Excel
 •  

Hazine ve Risk Yönetimi

 • Banka Bilanço Analizi
 • Aktif ve Pasif Yönetimi
 • Risk Yönetimi Basel II-III 
 • Hazine Yönetimi ve Hazine Ürünleri
 • Ekonomik Göstergeler ve Finansal Piyasaların Analizi
 • Döviz, Para ve Sermaye Piyasaları
 • Altın Bankacılığı ve Altına Dayalı Yatırım Araçları 
 • Risk, Getiri, Fiyatlama ve Verimlilik
 • Finansal Türevler ve Risk Yönetimi
 •  

Muhasebe 

 • Temel Muhasebe
 • Banka Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • UFRS

Kredi Yönetimi

 • Temel Krediler
 • Finansal Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Süreci
 • Bilanço Okuma ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti
 • İnşaat ve Taahhüt Firmaların Kredi Analizi
 • Kobi ve Ticari İşletmelerde Kredi Yönetimi
 • Erken Uyarı Sinyalleri, İyileştirme Stratejileri ve Sorunlu Krediler

Bireysel Bankacılık

 • Bireysel Bankacılık ve Önemi
 • Bireysel Bankacılık Ürünleri
 •  

Dış Ticaret

 • Ödeme Şekilleri ve Dış Ticaret Teknikleri
 • Uluslararası Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı 
 •  

Kurumsal Finansman

 • Şirket Değerleme Yöntemleri
 • Şirket Birleşme ve Devralmaları
 • Finansal Modelleme ve Proje Fizibilitesi
 • Proje Finansmanı ve Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
 •  

Şirketler İçin Finans

 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans 
 • Stratejik Bütçeleme Teknikleri
 • Satınalma Teknikleri
 • Bayi Yönetimi
 • Nakit Yönetimi ve Planlaması
 •  

SPK Lisanslama Eğitimleri

Lisanslama sürecinin başladığı 2003 yılından beri sürecin içindeyiz. Hali hazırda, Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3 ve Türev lisanslarına ilişkin olarak yüz yüze veya online eğitimler yapmakta, ayrıca, soru bankaları, çalışma notları ve gelişim yolculukları hazırlamaktayız.

BES Lisanslama Eğitimleri

Bu lisans sürecinin de en başından beri içinde yer alarak, yüz yüze ve online eğitimler, hazırlık dokümanları, soru bankaları, mikro öğrenme araçları ve gelişim yolculukları düzenlemekteyiz.