Satış ve Müşteri Yönetimi

Rekabetin hızla arttığı günümüz iş dünyasında doğru satış stratejileri ve satış kanalları yaratabilen şirketlerin fark yarattığını ve karlılığını arttırdığını görüyoruz. Müşteri yönetimi konusunu odak alan güçlü bir satış ekibi şirket hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahiptir.  Satış yetkinliklerini geliştirmek için yapılacak her türlü çaba şirkete önemli katkılar sağlamaktadır. Satış ve Müşteri Yönetimi programlarımız ile satış ekibinde yer alan çalışanların kendi satış stillerini fark etmelerini, müşteri davranışları ve altında yatan nedenler hakkında bilgi sahibi olmalarını, müşteri profiline ve ihtiyacına göre etkin ve hızlı satış stratejilerini öğrenmelerini amaçlıyoruz.

  • Satış Yolculuğu 1. Adım (4 yetkinlik)
  • Satış Yolculuğu 2. Adım (5 yetkinlik)
  • Satış Yolculuğu 3. Adım (7 yetkinlik
  • Satış Kanalı Yönetimi
  • Satışta Mükemmel Hizmet 
  • Satışta Koçluk Becerileri
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Müzakere Teknikleri
  • Nöropazarlama
  • Satın Alma