Mobil uygulamamız ile

  • Öğrenme
  • Bilgi boşluklarını doldurma
  • Pekiştirme
  • Akılda kalıcılığı artırma
  • Değerlendirme

yapmanız mümkündür.

Her sorunun cevaplarıyla beraber detaylı çözüm ve/veya açıklamalar mevcuttur. Bu sayede öğrenme ve pekiştirme miktarı artmaktadır.

Soruların ve sınavların birden fazla tekrarlanması, akılda kalıcılığı sağlamaktadır.

Değerlemelerinizi sadece sınavın ana konusu olarak değil alt konu bazında da elde edebilirsiniz. Böylece hangi konularda daha iyi hangi konularda daha zayıf olduğunuzu analiz edebilirsiniz.