Evet. Aslında yazılı ve online sınavlar aynı amaca dönük olarak yapılan sınavlardır. Hazırlanmak açısından aralarında temel bir farklılık yoktur.

Hayır. Özellikle Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3 ve Türev lisanslarını içeren konularda uzmanlaşmış durumdayız.

Çok sık olmasa da zaman zaman düzenleyebiliyoruz. Sitemiz üzerinden duyurularımızı takip edebilirsiniz.

Hayır. Sınıf içi eğitimlerin yanında, uzaktan eğitim, video, webinar ve soru bankası gibi çözümlerimiz de bulunuyor.

Katılım bankacılığı, çalışma esası açısından gelirlerini faiz olmadan sağlamaya çalışan ve buna yönelik ürünler üzerinden hizmet veren bir yapıdır. Biz de bu çerçevede; “Katılım Bankacılığı Çalışma Esasları” “Katılım Bankacılığı Ürünleri” “Katılım Bankacılığı’nın Finansal Sistemdeki Yeri ve Ticari Bankalar İle Karşılaştırılması” gibi sınıf içi eğitimler vermekteyiz.

Mevcut durumda sadece sınıf içi eğitimlerimiz olmakla birlikte, talep halinde, videolar, uzaktan eğitim ve buna benzer digital çözümler üretebiliriz.

Henüz bu konuda bireysel katılıma açık eğitim düzenlemedik ancak önümüzdeki dönemde bunu düşünebiliriz.

Fıkıh konusu özellikle islam alimlerinin değerlendirmesine açık ve bu konuda uzmanlık gerektirdiğinden Tim Danışmanlık olarak bu konuya girmemeyi tercih ediyoruz.

Yetişkin eğitiminde öne çıkardığımız unsur katılımcıda davranışa dönüşmesini sağlayacak araçların eğitimlerimizde yer almasıdır. Eğitmen – danışman kadromuz eğitim içeriklerini yetkinlik bazlı hazırladıkları ve eğitimlerde hem eğitmen hem de assessor (danışman) kimliklerini kullandıkları için eğitimler fark yaratmaktadır.

Davranışa dönüşmesini sağlayacak gelişim takip sistemleri, makale paylaşımları, video destekleri ve webinarlar ile eğitimlerimiz desteklenmektedir.

Yunanca – Andr (Yetişkin) agogos (rehberlik) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yunanca kökenden gelir. Yetişkin eğitimini inceler…

Yönetici – lider kavramları günümüzde farklı bir çalışma dünyasına hizmet eder oldu. Duygusal beyin yönetimindeki yetkinliklerin ön plana çıktığı görülüyor. İletişim ve İlişki Yönetimi ilk yetkinliği oluşturuyor. Bunu, Beşeri Yetkinlikler, Kavramsal Yetkinlikler ve Teknik Yetkinlikler izliyor.

TİM Danışmanlık olarak, birlikte çalıştığımız her paydaşın ihtiyaçlarına özel olarak eğitim içerikleri tasarlanmaktadır. Ardından bir pilot grupta değerlendirilir ve gerekirse tasarım farklılaştırılır. Paydaşlarımızdan alınan dönütler, eğitimlerimizin katılımcının iş ve özel hayatına destek olduğu yönündedir.

Pazarlama şirket performansında 4P’ye odaklanır. Satış ise şirkete sonuç yaratan adımları içerir.

İş yaşamındaki sunumların kalitesini ve etkisini artırmak için, özel yöntemlerle aktarılan eğitimlerimiz katılımcıları olayın merkezine alır ve dönütlerle bu konuda zenginleşmelerini sağlar.

Firmaların geleceğe yatırım yapmak amacıyla yetenekleri seçmesi ve bu yetenekleri geliştirmesi için, uyguladığımız yöntemler bulunmaktadır. Doğru kişileri seçmek ve eğitimlerle geliştirmek zaman ve maliyet yaratan bir durumdur. Firmamız doğru değerleme araçları ile son derece objektif gözlemler sonucu raporlarını paylaşmakta ve IK ile yol arkadaşlığı yapmaktadır.

Çalışanların yetkinliklerini ortaya çıkaran çalışmalardır. Genel uygulama olarak 4 araç çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalarda birlikte iş yaptığımız paydaşlarımızı için özel senaryolar yazılmaktadır. Bu senaryolar çalışanlar tarafından yönetilirken davranışları objektif gözlemler yapan danışmanlar tarafından yetkinliklerle örtüştürülerek rapora dönüştürülmektedir.