Skip links
Türkiye’de Bir İlk: Sinema ve TV Yatırım Fonu

Türkiye’de Bir İlk: Sinema ve TV Yatırım Fonu

Hüseyin YENER

Yatırım fonları; yetkili kuruluşlarca katılma belgesi karşılığında yatırımcılardan toplanan paralarla belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre çeşitli sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır. Yatırımcıların parasının ortak bir havuzda yönetilmesi esasına dayanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyler ise, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adıyla bilinir. Değişik sektörlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen bu fonlara yatırım yapabilirler. 

Dünyada sermaye piyasası araçları yolu ile film finansmanı endüstrinin önemli itici güçlerinden biridir. En yaygın formu, film finansmanı yapan yatırım fonlarıdır. Özellikle ABD’de çok gelişmiş olan film finansmanı fonları, son yıllarda Avrupa’da da etkin olmaktadır. Türkiye’de film finansmanı, büyük oranda içerik üreten yapım şirketlerinin özkaynaklarıyla yapılmakta, sektörün finansal kesime erişimi oldukça kısıtlı kalmakta, bu durum da endüstrinin büyümesi önünde bir engel oluşturmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2014 yılında yayınladığı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin esaslar tebliği hem yatırımcılar hem de sinema ve TV sektörleri için önemli fırsatlar yaratacak yeni bir ürünün ortaya çıkmasına olanak vermiştir: Sinema ve TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu.

Türk Sinema sektörünün 2000’ li yıllar ile başlayan yerli ve yabancı yapım, dağıtım ve gösterim süreçlerinde yaşanan gelişmeler, seyirci sayısını artış yönünde olumlu olarak etkilemiştir. Yine 2000’li yıllar ile başlayan AVM kültürünün gelişimi, sinemanın bu kültürün ayrılmaz parçası haline gelmesi, buna bağlı olarak çoklu sinema salonlarının artması ve 2013 yılında Avrupa ile başlayan dijitalleşme süreciyle sinema bugün gelişimini tamamlamış bir sektör haline gelmiştir. Sektörün hedef kitlesi olan 15-49 yaş grubunun toplam nüfusa oranı %53’tür. Sinema sektörü bugün itibarı ile yaklaşık 500 lokasyonda 2.700 perde ile hizmet vermektedir. Sektör son 12 yılda % 550 büyümüştür. 2018 yılında satılan bilet sayısı 71 milyonun üzerine çıkarak rekor kırmıştır. İzleyicilerin yaklaşık %64’ü yerli filmleri tercih etmiştir. 2018 yılında en çok hasılat yapan ilk 10 filmin 9 tanesinin yerli filmler olması, izleyicinin tercihini açıkça ortaya koymaktadır. 

2018 sonu itibarı ile TV izlenme süresinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biri olan Türkiye’de, sinemaya paralel olarak 2000’li yılların ortasından itibaren dizi filmlerin ağırlığı artmıştır. 2017’de toplam 8 milyar TL olan reklam harcamalarının yarısından fazlasını alan TV kanalları, dizilerin yurtdışına satışlarının artması ile beraber yeni bir sürece girmiştir. Türkiye 2018 sonu itibarı ile ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci dizi ihracatçısı konumuna gelmiş, ihracat büyüklüğü 350 milyon USD’ye ulaşmıştır. 150 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, 500 milyon izleyiciye ulaşmaktadır.

Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, istikrarlı büyüme gösteren ve ekonominin küçüldüğü dönemlerde de büyüme sağlayabilen ender sektörlerden olan Sinema ve TV alanında sağlanabilecek yüksek getirilerden yatırımcıların da faydalanmasını mümkün hale getirmek amacını taşımaktadır. Film endüstrisine yatırım yapmak isteyen yatırımcı, SPK tarafından denetlenen ciddi bir yatırım fonu aracılığı ile bunu yapabilecek, diğer taraftan da yapımcı şirketler filmi finanse etme konusunda yeni bir yönteme kavuşmuş olacaklardır. Fon’un ana teması, sinema ve TV alanında içerik üreten yapım şirketlerine proje ortaklığı yöntemi ile yatırım yapmaktır.  Yatırımcı açısından Fon’un en büyük avantajı, birden fazla projeye yatırım yaparak risk çeşitlendirmesi sağlaması ve bu yolla riski minimize etmesidir. Sermaye piyasası araçları dışında yeni bir yatırım alanı sağlayacak olan Fon, yatırımcılarına mevduatın üzerinde sürdürebilir bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. 

Yorum

Paydaşlarımızın bize bahşettiği “Tim Yaparsa İyi Yapar” onur nişanına layık olmak için aynı etik duruş ve ilkeli yaklaşımla özellikle dijital alanda yatırımlarımızı sürekli hale getirerek eğitimde teknolojik ürün geliştirmeye devam ediyoruz.​

Adres

Tim Danışmanlık
Fatih Sultan Mehmet MH. Balkan Cd. No:62A JustWork Ofis Kampüsü Ofis No:216, 34770
Ümraniye/İstanbul
+90 216 465 80 10
tim@tim.com.tr

TİM Soru Bankası Mobil Uygulamamız İçin

2023 © Tim Danışmanlık - Tüm Hakları Saklıdır. Designed by nanbis

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır.